Zielony budżet

Katowiczanie złożyli w tym roku rekordową liczbę 415 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego, ale po raz pierwszy mogli również zgłosić swój pomysł do Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

Z Osiedla Tysiąclecia wpłynęło łącznie 8 wniosków, z czego wszystkie przeszły weryfikację formalną. Z nich zostaną wybrane te do realizacji. Na inwestycje mamy łącznie 256.789 zł, a zgłoszone projekty opiewają na 453 654 zł.

Poniżej lista zgłoszonych inwestycji:

Wykonanie łąk kwietnych wraz z nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w następujących lokalizacjach:

💚Skwer Tadeusza Jasińskiego na powierzchni ok 660 m²
💚W rejonie Ronda Sławika na powierzchni ok. 240 m²
💚 W ciągu ulicy Piastów w rejonie stawu Maroko na powierzchni ok 648 m²
💚W rejonie Ronda Wolnego na powierzchni ok 867 m²
💚W ciągu ulicy Mieszka I (rejon Skweru Oszka) na powierzchni ok 2093 m²
💚W rejonie bloku przy ulicy Mieszka I 5 o powierzchni 613 m²
💚3 łąki w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Tysiąclecia 101 w Katowicach o łącznej powierzchni 2578 m²

A także zasadzenia nowych drzew:
💚12 wysoko rosnących drzew oraz wysianie trawy przy przystanku Park Śląski Ogród Zoologiczny
💚do 9 drzew wzdłuż ulicy Tysiąclecia
💚41 drzew wzdłuż ulicy Piastów
💚do 21 drzew wzdłuż ulicy Mieszka I
💚do 7 drzew w rejonie placu Ronalda Reagana.

W sumie zgłoszone projekty na Osiedlu Tysiąclecia przewidują nasadzenie do 90 drzew oraz realizację ponad 7,5 tysiącia m2 łąk kwietnych.

Większość z powyższych projektów zgłosił nasz kolega, Jacek Pytel! 🙂

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbo.katowice.eu%2FAktualnosci%2FStrony%2F128-wniosk%25C3%25B3w-w-Zielonym-Bud%25C5%25BCecie-miasta-Katowice.aspx%3Ffbclid%3DIwAR36EMgM2fn-yC5AyYlbVu9J8EZxz-WoU3OlP6wHnTCR-Q1rR_3xRB2dUJA&h=AT0Us5Ky1imYEgTblAEfu7T2fvVOaD69VYDrGZEstkHA-COFEWcK8J0csNeOWcH6wv1LxVv2UMRJ7wdT58VpOdXor_p552hQG8Bqc2A1w3JqbWbr1o3CTgGasGKIXeUiV983PgwmxWP00MIIg0rY70totxI4vIdkG_XjL-YW0jPNnHLgMqhYXaSDicF69cDtxWfw2djr6aJKP2SuiIw9AIOVz0tet5ePDCZcJkQr5hzZtuMoWGH3hdD1pYT0wXlYidg6xsB7ia0HHp7szLt3Kygcy7AMiBiVZrTN-sQWs_q9yl8AMkX0SLfaRnMxIcDOmrFS7a6eLa2iWHJ26lmWDVyioUZcH3q5GMgsw7PiDDSReRuvVcE2qlGNS8k2HBGftJf5eLAQX3VkVI6zi6ABsZRSqGrh3WAQLUzkrbHq2c1viFLqPGpckmsRuzACHZYNH3Q8RMNxQWEo_jqq-B196Kzr9z0W2dFstw3ODYZtAH8quVxBhk9f_eH1yoMzxE0qRTR_5c12waNdciXagU7bTUd8VgA5DnQyvSquQ-BIXv742huu0olX7Cla7Ym9IE56E-dI0OhgKrW0_SffEh-V5YwGD67zLH-ISZg7D9S6nntWu3Ox9YJY_96uOcpKOyJByAiWeM64