Statut RJP nr 9

25 listopada 2021 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XLI/899/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Formalnie więc – pozostając jednostką pomocniczą Miasta Katowice – zostaliśmy Radą Dzielnicy.

Wciąż możesz też zapoznać się z obowiązującym wcześniej statutem Rady Jednostki Pomocniczej. Statut Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 dostępny jest do pobrania w formacie PDF (kliknij, aby pobrać).