O radzie


 • Jesteśmy Radą Dzielnicy!

  25 listopada 2021 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XLI/899/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Formalnie więc – pozostając jednostką pomocniczą Miasta Katowice – zostaliśmy […]

 • Zespół ds. promocji

  Na podstawie uchwały nr 10/2020 RJP nr 9 z dnia 25 lutego 2020 roku powołany został Zespół ds. promocji w składzie: Sławosz Marcisz – przewodniczący; Aleksander Rudolf – zastępca przewodniczącego; […]

 • Zespół ds. polityki senioralnej

  Na podstawie uchwały nr 11/2020 RJP nr 9 z dnia 25 lutego 2020 roku powołany został Zespół ds. polityki senioralnej w składzie: Małgorzata Herman – przewodniczący; Jerzy Bąk – zastępca […]

 • Zespół ds. infrastruktury i bezpieczeństwa

  Na podstawie uchwały nr 12/2020 RJP nr 9 z dnia 25 lutego 2020 roku powołany został Zespół ds. infrastruktury i bezpieczeństwa w składzie: Jacek Pytel – przewodniczący; Robert Konieczny – […]

 • Zespół ds. młodzieży i sportu

  Na podstawie uchwały nr 13/2020 RJP nr 9 z dnia 25 lutego 2020 roku powołany został Zespół ds. młodzieży i sportu w składzie: Bartosz Soliński – przewodniczący; Katarzyna Cukierska – […]

 • Statut RJP nr 9

  25 listopada 2021 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XLI/899/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Formalnie więc – pozostając jednostką pomocniczą Miasta Katowice – zostaliśmy […]

 • Radni

  Przewodniczący Rady – Marek SobczykWiceprzewodnicząca Rady – Małgorzata Herman Przewodnicząca Zarządu – Agnieszka PiątekWiceprzewodniczący Zarządu – Mariusz BereźnickiSekretarz Zarządu – Krzysztof Kuchciński Pozostali Radni drugiej kadencji Rady Jednostki Pomocniczej nr […]