Wyniki konsultacji

W związku z planowaniem budżetu Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Katowice Osiedle Tysiąclecia zaprosiliśmy zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach i złożenia propozycji realizacji zadania na terenie i na rzecz Mieszkańców Osiedla Tysiąclecie. Dziękujemy za wszystkie oferty, jakie do nas wpłynęły!

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji, zgodnie z uchwałą nr 16 RJP nr 9 z 25 lutego 2020 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań wskazanych przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia kwota 1000,00 zł została przeznaczona na organizację dnia dziecka dla dzieci z osiedla Tysiąclecia w Miejskim Domu Kultury przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej Barbórka.