Wsparcie psychologiczne MOPS i OIK MOPS

 1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
  • telefony stacjonarne: 32 251 15 99
  tel./fax 32 257 14 82
  • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
  • email: oik@mops.katowice.pl
  Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.
 2. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
  • telefony komórkowe: 572 333 751
  725 150 086 oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
  Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.
 3. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
  • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
  Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.