Tauzen RUN 2022 – formularz zgłoszeniowy

Rozpoczynamy zapisy do udziału w trzeciej edycji Tauzen RUN! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia formularza zgłoszeniowego 🙂

UWAGA! Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Do zobaczenia na trasie! 🙂

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady wydarzenia wynikające z Regulaminu:

 1. Organizatorem wydarzenia jest Rada Dzielnicy nr 9 w Katowicach
  ul. Piastów 8, 40-868 Katowice.
 2. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodziców / opiekunów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest otrzymanie przez Uczestnika numeru startowego do samodzielnego wydrukowania oraz opublikowanie na liście startowej.
 4. Wydarzenie ma charakter wirtualny. Oznacza to, że wybraną przez siebie trasę, na określonym dystansie pokonujesz we własnym zakresie, od 04 do 10 czerwca 2022 r.
 5. Po przebyciu trasy masz 24 godziny (jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r, godz. 23:59) na przesłanie nam screen’a lub zrzutu ekranu z dowolnej aplikacji. Zdjęcie musi zawierać pokonany dystans, czas oraz ślad trasy, której co najmniej początek i koniec znajduje się na obszarze Osiedla Tysiąclecia.
 6. Każdy Uczestnik, który spełni powyższe wymagania otrzyma od nas pamiątkowy medal, a dodatkowo najlepsi w danej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody.
 7. Rozdanie medali oraz nagród nastąpi w dniu 11 czerwca, podczas obchodów Dni Tysiąclecia. Organizator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia związane z wręczeniem medali oraz nagród.
 8. Pamiętaj, że decydując się na udział w wydarzeniu potwierdzasz, że bierzesz udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. Zgłoszenie się do uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia oraz nieposiadaniu przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC, NNW ani opieki zdrowotnej.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z biegu Tauzen Run na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do pokonania trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szczególności wynikającymi z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania wydarzenia .
 12. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyny.
 14. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego zapisy.
 15. W sytuacjach spornych Organizator podejmuje ostateczną decyzję.

Życzymy powodzenia. Do zobaczenia na trasie!

Zespół Tauzen RUN,
Rada Dzielnicy nr 9 w Katowicach