Regulamin Tauzen RUN 2021

BIEG I MARSZ NORDIC WALKING PO OSIEDLU TYSIĄCLECIA

 1. Organizator:
  Rada Jednostki Pomocniczej Nr 9 osiedle Tysiąclecia
  ul. Piastów 8
  40 – 868 Katowice
  Adres e-mail: tauzenrun@gmail.com
 2. Cel imprezy:
  a) Promowanie zdrowego stylu życia
  b) Popularyzacja biegania
  c) Zachęcenie do świetnej zabawy i zdrowej rywalizacji
 3. Dystans do wyboru:
  a) 5 km
  b) 10 km
 4. Termin i miejsce biegu:
  Bieg ma charakter wirtualny. Każdy uczestnik odbywa bieg indywidualnie oraz zobowiązany jest do pokonania wybranego przez siebie dystansu na terenie osiedla Tysiąclecia w terminie 00:01 25.06.2021 – 23:59 27.06.2021
  W czasie do 24 godzin po ukończeniu biegu uczestnik musi udokumentować swoją aktywność poprzez wysłanie na adres e-mail: tauzenrun@gmail.com zdjęcie lub print screen z aplikacji (przykładowo Sunnto, Garmin itp.).
  UWAGA: Na zdjęciu koniecznie musi się znaleźć informacja o dystansie, czasie biegu oraz mapa trasy dla uwiarygodnienia, ze bieg odbył się na osiedlu Tysiąclecia.
 5. Zapisy:
  Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą przesłania zgłoszenia na adres e-mail: tauzenrun@gmail.com. W wiadomości powinny znaleźć się dane tj.:
 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa klubu (opcjonalnie),
 • Wiek,
 • Telefon bądź adres e-mail do kontaktu,
 • Wybór dystansu oraz kategorii
 1. Opłaty:
  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 2. Warunki uczestnictwa oraz klasyfikacja uczestników:
  a) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na 3 dni (do 23:59 22.06.2020) przed rozpoczęciem się wydarzenia.
  b) W biegu może wziąć udział każdy uczestnik, który wcześniej zgłosi chęć uczestnictwa poprzez mailowe zgłoszenie
  c) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. Zgłoszenie się do uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia oraz nieposiadaniu przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
  d) Uczestnik potwierdza zapoznanie się w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. W innym przypadku proszę powiadomić Organizatora o rezygnacji z udziału.
  e) Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje przy zapisie jest RJP9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w biegu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora i tylko na potrzeby w/w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres tauzenrun@gmail.com . Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
  f) Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z biegu Tauzen Run na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych
  g) Uczestnik, który w regulaminowym czasie prześle ważne potwierdzenie przebytego dystansu otrzyma medal, a dodatkowo najlepsi w danej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody
  h) Potwierdzenie zgłoszenia jest otrzymanie przez Uczestnika na adres e-mailowy numeru startowego do samodzielnego wydrukowania oraz opublikowanie na liście startowej.
  i) Nagrody zostaną rozdane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli zawody oraz udokumentowali swój udział zgodnie z Regulaminem
  j) Odbiór medali oraz nagród nastąpi w terminie do 14 dni po ukończeniu biegu lub marszu w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej Nr 9.
  UWAGA: W sytuacji zagrożenia epidemicznego, aby nie tworzyć zgromadzeń każdy z uczestników zostanie poinformowany o dniu i godzinie odbioru nagród określonej indywidualnie dla każdego z zawodników.
 3. Wyniki:
  Lista z wynikami pojawi się najpóźniej do 23:59 30.06 na oficjalnej stronie Jednostki na Facebooku.
 4. Postanowienia końcowe:
  a) Uczestnicy biorą udział w biegu dobrowolnie i oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z zawodami biegowymi.
  b) Uczestnik zobowiązuje się do pokonania trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szczególność KRD.
  c) Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność.
  d) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy.
  e) Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW ani opieki zdrowotnej.
  f) Organizator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia związane z wręczeniem medali oraz nagród.
  g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyny.
  h) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  i) W sytuacjach spornych Organizator podejmuje ostateczną decyzję.