Konsultacje Programu ochrony środowiska przed hałasem

Zapraszamy mieszkańców Tysiąclecia do zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. tego dokumentu.

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem.aspx?fbclid=IwAR1gQQVLQoR7Sb9ocgQ43C05L0bp8k4BzsndjRfbmGX1SAQdJKyA9MazCwc