Działanie RJP w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z zaleceniami Urzędu Miasta i w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Rady Miasta Katowice informujemy, że władze Rady Jednostki Pomocniczej podjęły następujące decyzje:

  • zawieszono do odwołania wtorkowe dyżury Rady Jednostki;
  • przełożono najbliższą sesję RJP, która planowo miała odbyć się 24.03.2020 r. na późniejszy termin, który zostanie przekazany do wiadomości co najmniej 7 dni przed planowaną Sesją.

Kontakt z Radą Jednostki jest stale zapewniony poprzez Facebook, stronę internetową, adres mailowy, a także pod numerami telefonów członków prezydium dostępnymi na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice.