24.03.2020 – III SESJA RJP 9 – WAŻNA INFORMACJA

W związku z zaleceniami Urzędu Miasta i w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Rady Miasta Katowice informujemy, że decyzją władz Rady Jednostki Pomocniczej przełożono na późniejszy termin, który zostanie przekazany do wiadomości co najmniej 7 dni przed planowaną Sesją.

Kontakt z Radą Jednostki jest stale zapewniony poprzez Facebook, stronę internetową, adres mailowy, a także pod numerami telefonów członków prezydium dostępnymi na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice.