Ważne informacje (05.05.2020 r.)

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach wznawia działalność po przerwie spowodowanej pandemią. Ponowne otwarcie nastąpi w poniedziałek, 11 maja br., przy czym w pierwszym etapie otworzonych zostanie łącznie 8 filii. Na Tysiącleciu otwarta zostanie Filia nr 14 przy ul. Piastów 20. Więcej informacji na stronie: https://mbp.katowice.pl/aktualnosci/1029-zapraszamy-do-biblioteki.

Natomiast pomimo tego, że Premier RP zapowiedział otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja, decyzją Prezydenta Katowic placówki miejsce nie zostaną jednak otwarte. Najwcześniej będzie to możliwe 18 maja.

Prezydenci wielu miast już zapowiedzieli, że ze względów bezpieczeństwa, placówek tak szybko nie otworzą. Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice poinformował, że po weekendzie majowym dyrektorzy miejskich żłobków i przedszkoli będą się kontaktować ze wszystkimi rodzicami i opiekunami prawnymi, żeby sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie na otwarcie tych placówek. „Jeżeli sytuacja na to pozwoli, od 18 maja żłobki i przedszkola zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć. Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki i przedszkola powróciłyby do normalnego funkcjonowania” – informuje prezydent Katowic..

Pamiętajmy też, aby przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa: